Bg vc project
Utan kokosodlarna och deras familjer skulle Vita Coco inte finnas. På grund av dålig infrastruktur, outvecklade odlingsmetoder och brist på skolor, växer inte dessa samhällen som de skulle kunna göra. Vårt uppdrag är enkelt: vi har bestämt oss för att hjälpa 1 miljon människor i kokosodlarsamhällen ur fattigdom genom vår Give, Grow, Guide-filosofi. Just nu satsar vi på Sri Lanka och Filippinerna eftersom de är två av de största kokosproducerande regionerna i världen och där vi kan göra mest nytta.

Ge (Give)

Vi söker upp och investerar i projekt som ger tillbaka till våra kokosodlarsamhällen

Ge (Give)
Ge (Give)
Ge (Give)

Växa (Grow)

Vi hjälper våra bönder med insatser som kommer att generera mer inkomst och kokospalmer med bättre avkastning.

Växa (Grow)
Växa (Grow)
Växa (Grow)

Vägleda (Guide)

Vi delar med oss av de bästa metoderna och ny teknik för att hjälpa bönderna att utbilda sig för en hållbar framtid.

Vägleda (Guide)
Vägleda (Guide)